Ocd Operatie


Go to content

Gamma knife

Operatie

Gamma Knife
Behalve de mogelijkheid van capsulotomy is er ook nog een andere optie, nl. gamma knife. In feite is dit de zelfde operatie als capsulotomy, de zelfde hersenweefsels worden dichtgestraald, zodat de werking ervan niet meer bestaat. Het verschil zit hem in de manier waarop deze disfunctionering veroorzaakt wordt. Bij gamma knife wordt er van straling gebruikt gemaakt. Een voordeel hiervan is dat de chirurg niet fysiek in de hersens hoeft te zijn. De straling doet het werk. De berekeningen zijn wel het zelfde als bij capsulotomy. De stralingslijnen komen op de juiste plaats bij elkaar wat tot gevolg heeft dat er een brandpunt ontstaat; dit is de plaats welke bestraald moet worden.
Iets meer over de achtergronden van de Gamma knife methode.


MRI-Scanner

Links een afbeelding van een MRI-scanner

In de jaren 50 werd door de neurochirurg Professor Leksell en Fysicus Professor Larsson de beginselen van radiochirurgie ontwikkeld. In 1968 ontstond daaruit de eerste Gamma Knife. De Gamma Knife bestaat uit een halve bol met daarin 201 cobald-60 stralen, waarvan deze bronnen op één punt gericht zijn. Dit proces noemt men convergeren. Elk van de 201 stralen zorgt dus voor slechts 0.5 procent van de totale stralingsomvang, bij elkaar kom je dan op 100 procent. Het weefsel dat bestraald moet worden bevindt zich dan in het brandpunt. Voordeel van deze methode is dat het omliggende weefsel ontzien kan worden.
Onderstaande afbeelding is geen plaatje van een UFO, maar een voorstelling van het gamma knife principe.
Afgebeeld wordt het frame en een deel van de gamma knife, waarbij goed is te zien hoe door middel van de stralen het brandpunt wordt bepaald.


Dit plaatje is geen afbeeldnig van een UFO, maar een voorstelling van het Gamma-Knife-principe

Door het hoofd van de patient in een stereotactisch frame te plaatsen, is het mogelijk om om elk willekeurig punt in het hoofd, met behulp van diverse coordinaten vast te leggen. Met Gamma Knife worden de twee onderdelen samengevoegd, nl. stereotaxie en de straling zelf. Groot voordeel voor de patient zelf is dat men niet fysiek in de schedel hoeft te zijn, en er dus niet langs kwetsbare hersendelen genavigeerd hoeft te worden. Deze worden dan vanzelfsprekend ook niet beschadigd.
Het plaatsen van het frame, om de coordinaten te berekenen is niet geheel gevoelloos, daarom wordt er een lichte verdoving gegeven. Het frame blijft ook tijdens de bestraling op het hoofd zitten. Met het frame op het hoofd worden er diverse CT of MRI scans gemaakt, vervolgens wordt met behulp van deze scans op de computer berekend wat het doelgebied moet zijn. Dit berekenen duurt het langst van de hele operatie. Hierna kunnen de gegevens doorgevoerd worden naar de Gamma Knife zelf. Dit toesel staat in een dik-geisoleerde kamer, de straling is niet bedoeld voor de mensen en artsen die de operatie verrichten, deze zijn tijdens de operatie dan ook niet in de ruimte zelf. Een videosysteem houdt de patient in de gaten, de artsen kunnen dan ingrijpen als dat onverhoopt nodig mocht zijn.

Afbeelding principe plaatsbepaling 1
Afbeelding principe plaatsbepaling 2

De werking en het resultaat zal in de reel niet of nauwelijks verschillen van de capsulotomy methode. De operatie is in Nederland wel gangbaar voor diverse ziektebeelden, zoals Parkinson, tumoren of vaatziektes, maar nog toegepast op OCD. Gezien de groote van de potentiele doelgroep is het van belang dat dit zo snel mogelijk gaat gebeuren. In het buitenland, zoals in Zweden wordt Gamma-knife wel gebruikt voor OCD.
print deze paginaBack to content | Back to main menu