Ocd Operatie


Go to content

Capsulotomy

Operatie

Capsulotomy
Ter introductie kan gesteld worden dat ongeveer 2 a 3 procent van de Nederlandse bevolking in zekere zin last heeft van OCD, oftewel dwangneurose. Gesteld dat 5 a 10 procent van deze groep mensen totaal resistent is voor behandelingen in welke vorm dan ook (medicatie of therapie), dan zijn er dus in totaal zo rond de 30.000 die
eventueel in aanmerking zouden komen voor een operatie. Tot nu toe zijn er niet meer dan een handjevol (ongeveer 20) mensen geopereerd dmv. capsulotomy of DBS (deep brain stimulation).
Veel patiŽnten hebben de operatie dus niet gedaan, waarschijnlijk omdat ze niet durven, het niet vergoed krijgen, er toch niet voor in aanmerking komen of omdat ze het niet weten. En juist de laatste reden baart het meeste zorgen. Veel patiŽnten met een dergelijk OCD ziektebeeld zijn suÔcidaal ziek, en hebben een zeer lage "levenskwaliteit".
Het kan zijn dat de volgende pagina's afschrikwekkend werken, echter een goede begeleiding en een gesprek met de neurochirurg en of psychiater zal veel vooroordelen of angsten weg kunnen nemen. Wel is het belangrijk dat de patiŽnt een duidelijk beeld krijgt van hetgeen hem of haar te wachten staat.
Na opname in het ziekenhuis en na het invullen van diverse vragenlijsten zal men gaan opereren. Deze operatie zal ongeveer 6 tot 8 uur duren, voor DBS zal dit wat langer kunnen zijn. Het grootste deel van de operatie wordt in beslag genomen door berekeningen die het "neuro-team" moeten doen. Ook zullen er dan al diverse scans gemaakt zijn van het hoofd, dit met behulp van een PET scan of een MRI scan.


afbeelding van een MRI (Magnetic Resonance Imaging) scanner

Links een afbeelding van een MRI (Magnetic Resonance Imaging) scanner.

Hier naast een afbeelding van het frame dat voor de berekeningen op je hoofd geplaatst wordt. Deze zien er natuurlijk niet helemaal zo uit, het gaat om de beeldvorming. Het is een 3-dimensionaal model, aan de hand van de berekeningen worden markeringen op het hoofd geplaatst. Om diverse redenen, zoals zichtbaarheid van de markeringen, zal het hoofdhaar in een wat korter model geknipt worden. Je moet er natuurlijk wel wat voor over hebben.

3-dimensionaal model

Dan kan de operatie uitgevoerd worden. De patient zal naar gelang de situatie, een min of meer werkende verdoving toegediend krijgen.
Na de berekening zal de chirurg twee letsels plaatsen. Hiervoor zal hij met een verhitbare electrode deze letsels aanbrengen. Een groot nadeel van de deze vorm van capsulotomy is dat de ingreep "irreversible" is, hetgeen betekend dat de ingreep niet ongedaan gemaakt kan worden. Daarom wordt er nu veel ge-experimenteerd met een andere methode, nl. DBS; Deep Brain Stimulation. Hierover verderop meer.


verhittingselement

Links een voorbeeld van het verhittingselement die dus gebruikt wordt om de letsels aan te brengen. Het woord letsel klinkt wat zwaar, er wordt niets anders dan een stukje hersenweefsel gestold. Op de plaatjes hierboven kun je ongeveer nagaan waar dat ongeveer is.

Op bovengetoonde scans is de Interne Capsule van diverse kanten goed te zien. In dit gebied vind het aanbrengen van de letsels plaats. Zoals eerder gememoreerd op de hoofdpagina wordt geen precieze plaatsaanduiding gedaan.

Interna capsula plaatje 1
Interna capsula plaatje 2
Interna capsula plaatje 3

Hieronder nog enkele modellen die een indruk geven van het plaatsen van het berekeningsframe.


Berekeningsframe plaatje 1
Berekeningsframe plaatje 2
Berekeningsframe plaatje 3

Back to content | Back to main menu