Ocd Operatie


Go to content

Op deze nieuwe Nederlandstalige internetpagina is informatie te vinden over een unieke operatie. Het is niet de bedoeling dat hier op alle vragen een antwoord wordt gegeven, gewoonweg omdat de situatie en de reden om de operatie te doen voor iedereen verschillend zal zijn. Ook zal niet al te gedetailleerd informatie worden gegeven. Benamingen en precieze aanduidingen bij illustraties verderop in de pagina's zullen niet altijd even exact zijn. Uit veiligheidsoverwegingen en dus om de patient te beschermen is hiervoor gekozen. Er worden tevens GEEN adressen van behandelklinieken, ziekenhuizen en psychiaters genoemd. Dit na overleg met de betreffende artsen/psychiaters.
Wel wordt informatie gegeven over het hoe en waarom van de ingreep. Waarom is therapie soms niet voldoende? Helpt medicatie misschien niet voldoende?
Achtergronden en medische bronnen zijn zorgvuldig geraadpleegd en geselecteerd, om een zo juist mogelijk beeld te geven van de feiten.

print deze paginaBack to content | Back to main menu